Helen arbejder med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på velfærdsområderne –  fra det politiske niveau over forvaltnings- og myndighedsniveau til institutions- og tilbudsniveau. Omdrejningspunkter er praksisudvikling, fagligt tilsyn, kompetenceudvikling, organisations- og ledelsesudvikling, kvalitetssikring, evaluering og effektmåling samt implementering af faglige indsatser, metoder og værktøjer. Helen indgår desuden i løsningen af større opgaver på områder, hvor hun kan tilføre værdi til kunden med sektor- og professionsfaglig viden og erfaring.

Helen har en bred praksis- og ledelseserfaring fra regionalt og kommunalt niveau inden for handicap- og psykiatriområdet, ældreområdet, det almene og specialiserede dagtilbudsområde samt fra familie- og ungerådgivning. Herudover har Helen en unik kompetence og erfaring fra ledelsen af tilsynsområdet i BDO.

Helen har tidligere været ansat i BDO Kommunernes Revision og BDO Advisory, hvor hun har opbygget og ledet ydelsesområdet Tilsyn med fokus på regionernes og kommunernes tilbud til ældre, handicappede og udsatte børn og unge. Tilsynsområdet omfatter læring og udvikling i praksisfeltet gennem ledelse og organisation, udvikling af den professionsfaglige praksis, arbejdsgange, dokumentation, effektmåling, supervision og kompetenceudvikling. Forud for ansættelsen i Kommunernes Revision og BDO har Helen været ansat som konsulent og leder i Københavns Amt, Gentofte Kommune og Københavns Kommune inden for områderne udsatte børn og unge samt familierådgivning.

Helen er uddannet som cand.pæd. fra DPU, PD i almen pædagogik, socialpædagog og er aktuelt ved at afslutte en Master of Public Governance fra CBS.

Kontakt

Mobil: 31 32 91 96

Mail: hhj@muusmann.com