Brian Urban ny chefkonsulent hos MUUSMANN pr. 1. september 2017

Med ansættelsen af Brian Urban som ny chefkonsulent styrker vi yderligere MUUSMANNs position som en kompetent rådgiver og samarbejdspartner inden for offentlig styring og udvikling. Brians hovedarbejdsfelt er økonomiske og organisatoriske analyser, udvikling af styringsmodeller og rådgivningsopgaver. Brian er særligt optaget af et balanceret og værdiskabende samspil mellem den økonomiske og den faglige styring og har blandt andet et særdeles indgående kendskab til styring på både det almene og det specialiserede børne- og ungeområde.

Brian kommer med en omfattende viden og praktisk ledelsesmæssig erfaring med økonomi- og effektstyring, opnået gennem mange års ansættelse i Odense Kommune, bl.a. som økonomi- og stabschef på børne- og ungeområdet. De senere år har Brian arbejdet som konsulent i BDO og har planlagt og gennemført en lang række økonomiske og organisatoriske analyse-, udviklings- og rådgivningsprojekter i den offentlige sektor samt i faglige og medlemsstyrede organisationer.

Gennem rådgivning og samarbejde med den øverste politiske og administrative ledelse i en række organisationer har Brian praktisk erfaring og evne til at navigere i komplekse politiske og ledelsesmæssige dagsordner. Han har desuden en veludviklet evne til at etablere et tæt og tillidsfuldt samarbejde med sine kunder samt sikre, at analyser og anbefalinger er operationelle og matcher den enkelte kundes organisatoriske kontekst.

Det glæder os – både på egne og vores kunders vegne – at kunne byde velkommen til Brian.

Chefkonsulent Brian Urban – 41 67 07 07 – bu@muusmann.com