Hans Nikolaisen ny chefkonsulent hos MUUSMANN fra maj 2017

I MUUSMANN er vi stolte af, at vi pr. 1. maj kan præsentere Hans Nikolaisen som en del af MUUSMANN-holdet.

Med Hans på holdet styrker vi MUUSMANNs kommunaløkonomiske kompetencer. Vi styrker hermed MUUSMANNs position som en kompetent rådgiver og samarbejdspartner inden for offentlig styring og udvikling.

Hans er et kendt ansigt i den kommunale verden i kraft af tidligere jobs som kommunaldirektør i Randers Kommune, økonomichef i Aarhus Kommune og senest chefkonsulent i KL. Han har også været medlem af produktivitetskommissionen i perioden 2012-2014.

I MUUSMANN arbejder Hans med analyser, strategi- og udviklingsopgaver, innovation og samskabelse i den offentlige sektor. Han er særligt optaget af en fortsat udvikling af den offentlige styring i en tæt dialog mellem den politiske og administrative ledelse – f.eks. medvirker han til at supplere en virkningsfuld rammestyring med nye tiltag, der understøtter tværfaglige indsatser og investeringsstrategier. Hans arbejder også for udvikling af et praksisnært analyseværktøj, som giver offentlige institutioner mulighed for at evaluere deres styringsmetode med sigte på en fortsat dynamisk udvikling af den enkelte organisations styringsmodel.