Helen Hilario Jønsson er ny partner i MUUSMANN fra oktober 2017

Det er en stor glæde at kunne meddele, at vi har indgået aftale med Helen Hilario Jønsson om at indtræde som partner i MUUSMANN fra den 1. oktober 2017.

Med Helens ansættelse tilføres MUUSMANN en unik viden om og erfaring med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af de professionsfaglige områder i den offentlige sektor – herunder inden for det social- og sundhedsfaglige og det pædagogiske felt, hvor Helen har en dyb og specifik indsigt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer. Helen har i den forbindelse et godt overblik over de professionsfaglige metoder og værktøjer, der anvendes i udviklingen af disse områder.

Helen kommer til MUUSMANN fra en stilling i BDO, hvor hun har været ansat i ni år, og hvor hun som en del af partnergruppen i BDO Advisory har arbejdet med udviklings-, implementerings- og analyseopgaver inden for primært social- og sundhedssektoren. I BDO har Helen endvidere haft det ledelsesmæssige ansvar for ydelsesområdet Tilsyn, hvor hun gennem en længere årrække har monitoreret, evalueret og udviklet kommunernes tilbud til ældre, handicappede og udsatte børn og unge. Helen har endvidere været ansat som konsulent og leder i blandt andet Gentofte Kommune og Københavns Kommune.

I MUUSMANN vil Helen have fokus på kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på velfærdsområderne – fra det politiske niveau over forvaltnings- og myndighedsniveau til institutions- og tilbudsniveau. Omdrejningspunkter vil være praksisudvikling, fagligt tilsyn, kompetenceudvikling, organisations- og ledelsesudvikling, kvalitetssikring, evaluering og effektmåling samt implementering af faglige metoder og værktøjer. Helen vil desuden indgå i løsningen af større opgaver på områder, hvor hun kan bidrage med sektor- og professionsfaglig viden og erfaring.

Vi glæder os til samarbejdet med Helen.

Helen Hilario Jønsson - 31 32 91 96 - hhj@muusmann.com