Jobcenter Esbjerg på digitale tavler

MUUSMANN har implementeret digitale tavler til Jobcenter Esbjergs tavlemøder. Med fast frekvens mødes ledergruppen til tavlemøde, hvor data og indsatser på Jobcenterets forskellige områder gennemgås. Der skiftes mellem de forskellige områders tavler, og de forskellige chefer gennemgår egne tal. Dette er nu digitaliseret med MUUSMANNs digitale tavler. Det sparer tid til opdatering af tavlerne, giver mulighed for samlet at vise data og indsatser – blandt andet ved upload af datagrafer i tavlerne – og giver derigennem endnu bedre tavlemøder, hvor viden deles, beslutninger tages og indsatser koordineres. Efter tavlemødet kan de opdaterede tavler ses fri af tid og sted. Arbejdsmarkedsområdet passer særdeles godt til tavlestyring og digitale tavler, og MUUSMANN glæder sig til at følge Jobcenter Esbjergs videre færd med tavlerne - og til at implementere endnu flere digitale tavleløsninger på dette og andre områder.

Hør mere om MUUSMANNs digitale tavler hos Thomas Bitsch Jørgensen