MUUSMANN i Danske Kommuner

MUUSMANN har en kronik i Danske Kommuner nr. 23 med udgivelse den 7. september 2017. Kronikken er skrevet af chefkonsulent Hans Nikolaisen og handler om de muligheder, som kommunerne har i forbindelse med budgetlægningen for 2018. Kommunerne står over for nogle vanskelige dilemmaer, som er afledt af et krydspres mellem stramme økonomiske rammer, befolkningens forventninger om fremgang i økonomien og den kommunale service samt et forestående kommunalvalg.

Læs kronikken her

Hvis du vil vide mere om de kommunale handlemuligheder og eksempler på kommuner, der på forskellig vis har arbejdet med et serviceeftersyn af kommunens styringskoncept, kan du kontakte chefkonsulent Hans Nikolaisen på tlf. 30 57 04 74 eller mail: hn@muusmann.com