Positiv modtagelse fra alle parter af analyse af trivslen i Faaborg-Midtfyn Kommune

MUUSMANN har i august måned 2017 gennemført en statusvurdering af medarbejdernes trivsel i Faaborg-Midtfyn Kommune. Undersøgelsen er gennemført på baggrund af, at en række større organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer i kommunen har ført til, at der i dele af det politiske system har været rejst bekymring for medarbejdernes trivsel. Undersøgelsen er rekvireret af direktionen og Hoved-MED i Faaborg-Midtfyn Kommune, og den er gennemført ved at invitere samtlige medarbejderrepræsentanter i kommunens MED-udvalg til at deltage i ét fokusgruppeinterview pr. MED-udvalg.

Undersøgelsen og dens resultatet er omtalt i Fyens Stiftstidende onsdag den 30. august 2017. Artiklen ”Kommunen skal forbedre sin kommunikation” giver et godt indtryk af modtagelsen af MUUSMANNs analyse.