Christian Voigt Lund arbejder med analyser, udviklingsopgaver og evaluering indenfor styring, økonomi, innovation, ledelse og organisation i den offentlige sektor. Udover generel ledelse omfatter erfaringsgrundlaget især alle typer af økonomisk-administrativ opgavevaretagelse på sundhedsområdet med særlig kompetenceområde indenfor sygehusenes økonomi- og aktivitetsstyring. Christian Voigt Lund har mange års erfaring fra forskellige stillinger på det amtskommunale og regionale sundhedsområde. Han har blandt andet været økonomi- og planlægningschef på Fredericia og Kolding Sygehus og økonomichef på Sygehus Lillebælt. Christian Voigt Lund er cand. oecon.