Hvis du søger stillinger på MUUSMANNs hjemmeside www.muusmann.com giver du automatisk samtykke til, at MUUSMANN behandler og opbevarer følgende oplysninger:

  • Ansøgning incl. CV opbevares i 6 måneder.
  • Kontaktoplysninger (herunder navn, telefonnummer og e-mailadresse) opbevares i 2 år. Hvis du giver dit samtykke, kan opbevaring af kontaktoplysninger forlænges med yderligere 2 år ad gangen.

Som ansøger har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling og opbevaring af oplysninger i forbindelse med din deltagelse i et rekrutteringsforløb. Du har ligeledes ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at MUUSMANN videregiver oplysninger, der er fremkommet ved din deltagelse i et rekrutteringsforløb til den kunde/organisation/virksomhed, hos hvem du har søgt ansættelse. Du bedes i så fald henvende dig til MUUSMANN og aftale de specifikke forhold vedrørende behandlingen af dine oplysninger.

MUUSMANNs behandlings- og opbevaringspolitik medvirker til at bevare såvel en høj sikkerhedsmæssig som etisk standard og er udarbejdet i overensstemmelse med Datatilsynets anbefalinger og Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger.