Evaluering i et fremadrettet perspektiv

MUUSMANN gennemfører evalueringer og større komplekse analyser med fokus på kundens behov og forventninger - det kan f.eks. være effektivitetsanalyser, aktivitetsbaserede målinger, procesevalueringer, evaluering og sammenligning af ydelser, ressourceudnyttelse og aktiviteter samt effektvurderinger. Vi lægger indledningsvist stor vægt på en tæt og grundig dialog om formål, fokusområder, design, metoder og anvendelsesmuligheder.

Med udgangspunkt i vores erfaring og indsigt i kundernes opgaver kortlægger vi aktiviteter, tilbud, ydelser og processer - her behersker vi alle analysetyper og en bred vifte af metoder. Vi fremlægger resultater, dokumentation og konkrete forslag til hvordan resultaterne kan anvendes i et fremadrettet perspektiv.

Vores konsulenter er alle erfarne projektledere, der navigerer sikkert, når projekter justeres undervejs, og som evner at skabe troværdige relationer til kunden. MUUSMANN overholder altid milepæle og leveringsfrister.