Muusmann Search
Muusmann Menu
Analyser - Muusmann

Analyser

MUUSMANN bistår vores kunder med håndteringen af en lang række analyseopgaver. Her anvender vi kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder.

Vi kan blandt andet bistå med:

Budgetanalyser

Indhentning og bearbejdning af større datamængder

Effektivitetsanalyser

Organisationsanalyser (situationsanalyser)

Behovsundersøgelser og brugerrejser

Medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Vi lægger indledningsvis stor vægt på en tæt og grundig dialog med kunden om formål, fokusområder, design, metoder og anvendelsesmuligheder, når en evaluering planlægges. Med udgangspunkt i vores erfaring og indsigt i kundernes opgaver kortlægger vi aktiviteter, tilbud, ydelser og processer – her behersker vi alle analysetyper og en bred vifte af metoder. Vi fremlægger resultater, dokumentation og konkrete forslag til, hvordan resultaterne kan anvendes i et fremadrettet perspektiv.