Skip to main content
Tema

Evaluering

Dosispakkemedicin kan frigøre op til 900 årsværk i kommunerne

I MUUSMANN er vi glade for at kunne anvise nye veje til at frigøre sundhedsfaglig arbejdskraft, øge patientsikkerheden og give borgerne en bedre hverdag. Vores analyse af dosispakket medicin, som er udført for KL og Danske Regioner, viser et potentiale for at frigøre 600 årsværk inden for en kort årrække og op til 900 på længere sigt. Nøglen til i et styrket tværsektorielt samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger, hospitaler og apoteker. MUUSMANN har givet 19 anbefalinger, der hver især vil bidrage til bedre og mere udbredt brug af dosispakket medicin.

Sammenfatningen kan findes her: Sammenfatningsrapport – dosispakket medicin
Hovedrapporten kan læses her: Hovedrapport – dosispakket medicin

Evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn er afsluttet og offentliggjort.

Som et konsulenthus, der har en forkærlighed for sundhedsområdet, har det været et privilegie at have været med til at udføre evalueringen.
Overordnet vurderes regelsættet for styrelsens tilsyn at være tilstrækkeligt. Det opfylder formålet bag lovændringen i 2016 om at gribe hurtigere ind til gavn for patientsikkerheden. Der vurderes derfor ikke at være behov for lovændringer på området.

Samtidig peger evalueringen på, at der er en række opmærksomhedspunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed selv kan forbedre i deres forvaltning af tilsynet. Det gælder bl.a. indenfor områderne kommunikation, gennemsigtighed og læring.

Du kan læse evalueringen her.