Muusmann Search
Muusmann Menu
Databaseret analyse - Muusmann

Databaseret analyse

MUUSMANN gennemfører databaserede analyser, der giver et billede af udgiftsmønsteret på et kommunalt velfærdsområde eller hospitalsregi. Udarbejdelsen af udgiftsmønstre giver et billede af, hvor ressourcerne primært anvendes, hvordan udviklingen har været gennem en årrække og hvordan udgiftsmønstrene er i sammenligning med andre lignende organisationer.

Analyserne kan fx vedrøre udgifter pr. borger eller arealanvendelse pr. borger på tværs af kommuner, hvor vi kontrollerer for grundlæggende forskelle mellem kommunerne (demografi, sundhedstilstand, areal osv.). MUUSMANN har med succes anvendt datatilgangen i projekter, hvor flere kommuner med udgangspunkt i en benchmark-analyse bringes sammen for i fællesskab at finde forklaringer på observerede forskelle.