Skip to main content

Andreas Østergaard Poulsen

Partner

Tekst kommer:

Kontakt Andreas på
tlf: 51 61 26 53
mail: ap@muusmann.com

Carsten Lysdahl Søgaard

Partner

Carsten Lysdahl Søgaard arbejder primært med search, rekruttering, ledelsesudvikling og ledersparring. Carsten har en mangeårig HR- og Shared Service-ledelsesbaggrund fra det private erhvervsliv (Grundfos og Vestas) samt i den offentlige sektor gennem 10 år som koncern HR-direktør og medlem af koncernledelsen i Region Syddanmark. Carstens erfaringsgrundlag er både dansk og internationalt funderet og er især baseret på search og rekruttering af direktører, ledere og specialister til den offentlige og private sektor samt leder- og lederteam sparring og processer som følge af organisationsforandringer.

Carsten har en HD i organisation og ledelse, har gennemgået et fire-ugers lederprogram på INSEAD og har senest taget en række masterfag i offentlig ledelse på SDU.

Kontakt Carsten på
tlf: 30 30 28 81
mail: cls@muusmann.com

Chris Petersen

Adm. direktør

Chris Petersen arbejder med analyse-, strategi og organisationsudviklingsopgaver i den offentlige sektor. Chris Petersen har tidligere været ansat i Løkken-Vrå Kommune og i Vejle Amt, og som rådgiver har Chris Petersen erfaring fra Rambøll Management, COWI, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og fra BDO Advisory. Han har med 19 års erfaring som rådgiver løst et stort antal opgaver, hvor omdrejningspunktet har været anvendelsen af databaseret viden, herunder benchmarking og anvendelsen af økonomiske nøgletal for udgifter og produktivitet. På grundlag heraf arbejder Chris Petersen med design af organisationer, beskrivelse af velfærdsydelser og ikke mindst udvikling af kvalitet i velfærdsproduktionen.

Chris Petersen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har derudover en HD i offentlig ledelse. Chris Petersen har desuden gennemført lederuddannelsesforløb som ”pathfinder”.

Kontakt Chris på
tlf.: 81 71 75 16
mail: cep@muusmann.com

Christa Jørgensen

Erhvervspsykolog

Christa Jørgensen arbejder med rekruttering. Hun har arbejdet som intern konsulent i sundhedsvæsnet og har derudover erfaring som ekstern konsulent med udvikling og uddannelse af ledere og medarbejdere i såvel offentlige som private organisationer.

Christa er uddannet cand.psych., autoriseret af Psykolognævnet og certificeret erhvervscoach på senior-niveau. Hun har en organisationspsykologisk efteruddannelse i at designe og drive udviklingsprocesser og er certificeret i Muusmanns testværkstøjer Wave og Swift Analysis aptitude.

Kontakt Christa på tlf.: 26 19 45 23

Christine Wiborg Jakobsen

Konsulent

Christine Wiborg Jakobsen beskæftiger sig med analyse-, strategi- og udviklingsopgaver indenfor den offentlige sektor. Christine har tidligere været ansat som konsulent i Deloitte, hvor hun ligeledes har arbejdet med rådgivning indenfor den offentlige sektor, og herudover har hun haft ansættelse i Region Midt, hvor hun arbejdede med et større hjemtagningsprojekt.
Christine har en særlig analytisk og strukturel sans, og har særligt erfaring med sundhedsøkonomi samt projekter med omfattende datahåndtering.
Christine er cand.oecon. fra Aarhus Universitet.

Kontakt Christine på tlf.: 60 45 57 40 eller cw@muusmann.com

Frida Kjærgaard Jepsen

Studentermedhjælper

Frida Kjærgaard Jepsen hjælper fortrinsvis med rekrutteringsopgaver, herunder samtaler og testforløb.
Frida Kjærgaard Jepsen læser International Virksomhedskommunikation på Engelsk på Aarhus Universitet.

Kontakt Frida på tlf. 61 16 75 00

Gitte Bach Dombernowsky

Chefkonsulent og erhvervspsykolog

Gitte arbejder med rekruttering, analyse samt ledelses- og organisationsudvikling primært indenfor det kommunale og regionale område. Hun er uddannet cand.psych., autoriseret af psykolognævnet, og har en master i offentlig ledelse fra Syddansk Universitet (MPM), en konsulentuddannelse i at designe og drive forandrings- og organisationsudviklingsprocesser, samt er certificeret i Saville Swift og Wave.

Gittes har solid erfaring som psykolog, leder og chef indenfor det specialiserede socialområde, i flere danske kommuner, og samarbejder med styrelser og uddannelsesinstitutioner om strategiske og faglige omstillings- og forandringsprocesser. Gitte faciliterer også samskabelses processer og rådgiver/coacher ledere, chefer og direktører om fx arbejdsmiljø, udviklingsplaner og forandringsmodeller.
I rekrutteringsprocesser vil Gitte være konsulent i alle rekrutteringsprocessens faser, herunder fremmøde for ansættelsesudvalget, search med afsæt i Gittes omfattende netværk og erfaring og i test af kandidater.

Kontakt Gitte på
tlf.: 20 21 14 36
mail: gbd@muusmann.com

Hans Nikolaisen

Chefkonsulent

Hans Nikolaisen arbejder med coaching, sparring og rådgivningsopgaver i MUUSMANN. Han har omfattende kommunaløkonomisk og ledelsesmæssig erfaring fra fem år som kommunaldirektør i Randers Kommune og 11 år som økonomichef i Aarhus Kommune, hvor han var en central samarbejds- og sparringspartner for borgmestre, udvalg og byråd. Han har stor erfaring som sparringspartner på alle niveauer fra institutionslederne til direktionsgangene, borgmesterkontorerne samt KL og Slotsholmen. Disse kvalifikationer var medvirkende til, at Hans blev udpeget af den daværende regering til at sidde i produktivitetskommissionen i dens funktionsperiode fra 2012-2014.

Hans er uddannet cand.scient.pol.

Kontakt Hans på
tlf.: 30 57 04 74
mail: hn@muusmann.com

Jan Thomsen

Chefkonsulent

Beskrivelse kommer

Kontakt Jan på
tlf.: 40 40 77 19
mail: jt@muusmann.com

Katrine Andersen

AC-sekretær

Katrine arbejder bl.a. med koordinerende opgaver i rekrutteringsforløb samt kvalitetssikring af processer og materiale.

Katrine har tidligere erfaring som projektkoordinator i Ungdommens Røde Kors og research assistent hos Aalborg Universitetshospital.

Katrine er cand.mag. i Engelsk og Kommunikation fra Roskilde Universitet.

Kontakt Katrine på
tlf.: 61 16 03 43
mail: ka@muusmann.com

Lars Bo Pedersen

Associeret partner

Lars Bo Pedersen arbejder hovedsageligt med rekruttering og test, og har gennemført et stort antal rekrutteringer på tværs af hele den offentlige sektor og medvirket til rekruttering på alle niveauer fra topchefer over ledere og til specialister i såvel stat, kommuner og regioner. Lars Bo arbejder derudover med ledersparring, organisationsudvikling og udvikling af lederteams samt karriererådgivning og outplacement.
Lars Bo har stor ledelseserfaring fra kommuner, staten og uddannelsessektoren – på direktør- og afdelingschefniveau inden for social- og sundhed, økonomi samt børn-, unge- og kultur. Indsigten i den offentlige sektor er således omfattende.

Lars Bo er cand.polit. og har en master i Public Administration fra CBS. Er derudover certificeret i Saville og JTI, som er testværktøjer, der avendes i rekruttering og udviklingsforløb.

Kontakt Lars Bo på
tlf.: 40 22 87 18
mail: lbp@muusmann.com

Lars Muusmann

Lars Muusmann har gennemført et betydeligt antal rådgivnings-, analyse- og udviklingsopgaver inden for organisation, ledelse, rekruttering og strategi i såvel offentlige som private, medlemsstyrede organisationer. Erfaringen omfatter bl.a. lederudviklingsforløb, medarbejderudvikling, organisationsanalyse samt afdækning af kompetencer og kompetencebehov. Lars Muusmann er tidligere direktør i Vejle Amt, og inden da var han i en årrække universitetsansat.

Lars Muusmann er cand.mag.

Kontakt Lars på
tlf.: 40 76 72 27
mail: lm@muusmann.com

Lars Tranholm

Chefkonsulent

Lars Tranholm arbejder med udviklingsopgaver, analyser og evaluering indenfor styring, økonomi, ledelse og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Lars Tranholm har flere års erfaring som konsulent i både MUUSMANN og KPMG og har ledelseserfaring som kontorchef i Center for Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland. Fra disse stillinger har han blandt andet et bredt erfaringsgrundlag indenfor ledelse, procesoptimering og kvalitetsudvikling. Han har endvidere arbejdet med økonomi- og aktivitetsstyring og styring af servicemål på Aarhus Universitetshospital i forskellige stillinger.

Lars Tranholm er cand.oecon.

Kontakt Lars på
tlf.: 20 25 40 46
mail: lt@muusmann.com

Louise Revsbæk Boje

AC-sekretær

Louise arbejder bl.a. med koordinerende opgaver i rekrutteringsforløb samt kvalitetssikring af processer og materiale.

Louise har tidligere drevet selvstændig virksomhed med fokus på sund kost og træning samt arbejdet som sundhedskonsulent hos rådgivningsvirksomheden Alectia.

Louise er cand.scient. i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet.

Kontakt Louise på
tlf.: 24 90 57 59
mail: lb@muusmann.com

Marie Laugesen

Konsulent

Marie Laugesen arbejder med rekruttering, projektudvikling og analyser. Marie har tidligere arbejdet med bl.a. brugerinvolvering, formidling og analyser i både den offentlige og private sektor og har som cand.mag. i pædagogik og kulturstudier bred indsigt i organisatoriske og institutionelle forandrings, lærings- og udviklingsprocesser.

Kontakt Marie på
tlf: 21 14 55 86
mail: mal@muusmann.com

Malene Højsted Kristensen

Associeret partner

Malene Højsted Kristensen arbejder særligt med ledelse/styring, incitamenter, implementering, analyse og evaluering med sundhedsvæsenet som hovedfelt. Malene har tidligere været leder i sundhedsvæsenet og haft ledende stillinger i offentlige og kommercielle organisationer. Malene Højsted Kristensen har særlige forudsætninger for at rådgive om organisationsændringer, fusioner, dataunderstøttet ledelse og sundhedsøkonomi. Hun har erfaring fra strategiudvikling både centralt (f.eks. sundhedsdata-programmet, nationale mål, nærhedsfinansiering, KMF, kvalitetsindikatorer i kommunerne) og decentralt (f.eks. driftsmålstyring på hospitalsniveau, procesforbedring på afdelinger, initiativer for øget samarbejde mellem kommuner og hospital).

Malene Højsted Kristensen er cand.oecon. med fokus på sundhedsøkonomi fra Syddansk Universitet. Derudover har Malene taget en række ledelseskurser i strategiudvikling og forandringsledelse på CBS.

Kontakt Malene på
tlf.: 22 22 21 60
mail: mhk@muusmann.com

Mia Fruergaard

Partner

Mia Fruergaard arbejder med organisations-, strategi- og lederudvikling – primært i forhold til problemstillinger og udfordringer i den regionale og kommunale tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen på sundhedsområdet. Mia Fruergaard har solid ledelseserfaring fra sundhedsvæsenet, blandt andet som sundhedschef i flere danske kommuner og i centerledelsen i Neurocentret på Rigshospitalet. Mia har ligeledes erfaring med samarbejdet med de praktiserende speciallæger og stor erfaring indenfor større organisatoriske forandrings- og fusionsprocesser.

Mia Fruergaard har en master i offentlig administration, MPA fra CBS, en diplomuddannelse i sygeplejevidenskab og en uddannelse som sygeplejerske.

Kontakt Mia på
tlf.: 21 29 70 79
mail: mf@muusmann.com

Peter Brixen

Chefanalytiker

Peter Brixens hovedarbejdsområder er evaluerings-, strategi- og udviklingsopgaver i den offentlige sektor og i faglige og medlemsstyrede organisationer.
Peter har en fortid som afdelingschef i Finansministeriet, hvor han styrede og bidrog til mange væsentlige projekter på flere ministerområder. Hans mangeårige virke som topleder i staten giver dyb indsigt i den offentlige sektor og stor erfaring med komplekse analyser.

Peter er cand.polit. fra Københavns Universitet og har desuden en mastergrad og en ph.d.-grad i økonomi fra University of Warwick.

Kontakt Peter på
tlf.: 20 99 17 73
mail: pb@muusmann.com

Sandie Pedersen

Studentermedhjælper

Sandie Pedersen hjælper fortrinsvis med rekrutteringsopgaver, herunder samtaler og testforløb.
Sandie Pedersen læser til Socialrådgiver.

Kontakt Sandie på tlf. 61 38 04 41

Simone Werner Hovind

Studentermedhjælper

Simone Werner Hovind hjælper fortrinsvis med rekrutteringsopgaver, herunder samtaler og testforløb.
Simone Werner Hovind læser Psykologi på Københavns Universitet.

Kontakt Simone på tlf. 61 38 04 41

Søren Schack Andersen

Konsulent

Søren arbejder bl.a. med koordinerende opgaver i rekrutteringsforløb samt kvalitetssikring af processer og materiale.

Søren har tidligere arbejdet som forsker ved Aarhus Universitet i forholdet mellem mennesker og teknologi.
Søren er cand.mag. i filosofi fra Aarhus Universitet

Kontakt Søren på
tlf.: 24 90 57 59
mail: ssa@muusmann.com