Muusmann Search
Muusmann Menu

Designtænkning

Et af de værktøjer, MUUSMANN anvender, når vi bistår med sparring omkring samskabelse, er Designtænkning. Hver fase har en række konkrete metoder, som anvendes undervejs. MUUSMANN har solid erfaring med at afvikle designprocesser, så kunden udvikler nye løsninger sammen med civilsamfundet. Her indgår vi som sparringspartner og bistår med at afvikle workshops, interviews, borgerrejser og prototypeworkshops sammen med kunden og relevante civilsamfundsaktører.

MUUSMANN har derudover stor erfaring med at kompetenceudvikle kundens egne medarbejdere, så de bliver nye designagenter og selv kan varetage designprocesser i egen organisation.

Muusmann Designtænkning - Afklar

1. Afklar:

 • Målgruppevalg
 • Ambitionsafklaring
 • Organisering
 • Tidsplanlægning
Muusmann Designtænkning - viden

2. Forstå:

 • Observation
 • Brugerrejse
 • Indsigtskort
 • Arketyper
 • Mulighedsrum
Muusmann Skab - Designtænkning

3. Skab:

 • Nye ideer
 • Prototyper
 • Test
Muusmann Designtænkning - Virk

4. Virk:

 • Plan for Produktion
 • Fremtidsfortællinger
 • Meningsfulde effekter
 • Plan for ny praksis
 • Kommunikationsplan
Muusmann Designtænkning - Designtænkning

5. Anvend:

 • Test
 • Produktjustering
 • Implementeringsplan