Muusmann Search
Muusmann Menu
Coaching & Evalueringer - Muusmann

Evalueringer

MUUSMANN gennemfører mange typer af evalueringer, fx store evalueringer af komplekse problemstillinger, hvor mange interessenter i større landsdækkende tiltag er involveret. Det kan f.eks. være evalueringer af større ministerielle eller regionale programmer, puljeevalueringer og evalueringer af statslige og lovgivningsmæssige tiltag. Vi tilgår evalueringsopgaven med metodisk ekspertise og grundighed og tilrettelægger altid evalueringsdesign og tilgange, der baseres på nyeste forskning og velafprøvede metoder.

Vores evalueringer vil typisk indeholde en kombination af:

Spørgeskemaundersøgelser

Interviews

Casestudier

Observationer

Indhentning og bearbejdning af større datamængder