Skip to main content

Rådgivning og forandring,
der sikrer resultater

Vi arbejder primært for politiske og medlemsstyrede organisationer og tilbyder ledelsesrådgivning, organisationsudvikling, analyse og rekruttering.

 

Samskabelse er værdiskabelse

Mange taler om samskabelse, men få gør det systematisk. I de organisationer der gør, skaber det målrettede velfærdsydelser, en aktivering af ressourcer hos både borgere og civilsamfund og styrket, tværgående samarbejde. Det har MUUSMANN gode erfaringer med.

Videndeling på tværs kræver nye kompetencer

Styrket samarbejde på tværs af faglige og fysiske skel er en vedvarende udfordring. På velfærdsområderne er opgaven kun blevet større og mere tværgående. MUUSMANN leverer hands-on bistand og gode erfaringer fra organisationer, der har oversat gode intentioner til ny hverdagspraksis.

Rekruttering af de rigtige ledere og medarbejdere

Ansættelsen af kompetente ledere og medarbejdere er en central udfordring. MUUSMANN har indgående kendskab til, hvad der skal til.

Mere data stiller krav til ledelse og organisation

Den danske velfærdssektor, og særligt sundhedssektoren, er kendetegnet ved rigtig mange data. Der er store potentialer, og der investeres flere steder i mere brug af data i styringen. Men god anvendelse af data kræver også bedre ledelse, procesforståelse og ejerskab. MUUSMANN kan bidrage med at sikre, at data anvendes og implementeres optimalt.

Kend dine udfordringer - find veje til at skabe mere velfærd

Ressourcerne er knappe i de fleste politisk styrede organisationer, mens forventningen om styrket velfærd samtidig er konstant. MUUSMANN bidrager til, at der kommer fokus på de rigtige indsatser ved bl.a. at sikre et solidt fundament for beslutningerne.

Nyheder

Hvordan undgår man bias og fremmer diversitet i en rekrutteringsproces?

| Bias, Ligestilling, Rekruttering | No Comments
Hvordan undgår man bias og fremmer diversitet i en rekrutteringsproces? Det har vi i dag drøftet internt i MUUSMANN på et af vores faste erfa-møder.…

Evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn er afsluttet og offentliggjort.

| Analyse, Evaluering, Rådgivning | No Comments
Som et konsulenthus, der har en forkærlighed for sundhedsområdet, har det været et privilegie at have været med til at udføre evalueringen. Overordnet vurderes regelsættet…

Skab øget værdi med diversitet i ledelsen

| Rådgivning | No Comments
Topledelser kendetegnet af diversitet og kønsbalance skaber værdi, fordi det fører til, at der træffes bedre beslutninger – også i den offentlige sektor. MUUSMANN har…