Bjørn Christensen arbejder med værdibaseret styring og ledelse, økonomistyring, kapacitetsudfordringer, organisations- og strategiudvikling – primært i forhold til problemstillinger og udfordringer på sundhedsområdet.

Bjørn har mange års erfaring fra forskellige ansættelser i sundhedssektoren og kommer med et stort engagement fra en stilling som specialkonsulent fra Hospitalsenhed Midt. Bjørn har stor fokus på tilrettelæggelsen af gode processer omkring opgaverne og er meget vedholdende og fleksibel i forhold til kunder og samarbejdspartnere.

Han har igennem årene oparbejdet en stor viden om værdibaseret styring og ledelse, økonomistyring, planlægning, kapacitetsudfordringer, hurtig udredning og behandling m.m., hvor flere af opgaverne har handlet om omlægning af aktivitet fra indlagt til ambulante forløb – med fokus på det gode patientforløb – hvor kommunen ofte har spillet en vigtig rolle.

Bjørn arbejder analytisk og er erfaren i brugen af kvalitative og kvantitative data, herunder monitoreringsrapporter til understøttelse af blandt andet kapacitetstilpasninger. Derudover har Bjørn, med stor succes, arbejdet med kliniske data og registerdata til understøttelse af det gode samarbejde mellem afdelinger og på tværs af sektorer.

Bjørn Christensen er cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet.

Kontakt

Mobil: 20 83 22 73

Mail: bc@muusmann.com