Brian Urban hjælper organisationer med at realisere deres mål og få mest muligt ud af ressourcerne. Hovedarbejdsfeltet er økonomiske og organisatoriske analyser, udvikling af styringsmodeller og rådgivningsopgaver i den offentlige sektor samt i faglige og medlemsstyrede organisationer.

Brian har et særdeles indgående kendskab til styring på det almene og det specialiserede børne- og ungeområde og er særligt optaget af et balanceret og værdiskabende samspil mellem den økonomiske og den faglige styring.

Brian har i mere end 15 år arbejdet som økonom, økonomichef og stabschef i Odense Kommune. De senere år har han arbejdet som konsulent og, i regi heraf, planlagt og gennemført en lang række økonomiske og organisatoriske analyse-, udviklings- og rådgivningsprojekter i den offentlige sektor.

Gennem rådgivning og samarbejde med den øverste politiske og administrative ledelse i en række organisationer har Brian praktisk erfaring med strategiudvikling og forandringsledelse samt evne til at navigere i komplekse politiske og ledelsesmæssige dagsordner. Brian er en rutineret oplægsholder og har bl.a. været mentor samt underviser på diplomlederuddannelsen på University College Lillebælt.

Brian er cand.oecon. fra SDU. Han har gennemført 6-byernes chefudviklingsprogram, individuelle lederudviklingsforløb og har en lederuddannelse fra forsvaret.

Kontakt

Mobil: 41 67 07 07

Mail: bu@muusmann.com