Chris Petersen arbejder med analyse-, strategi og organisationsudviklingsopgaver i den offentlige sektor.

Chris Petersen har med 19 års erfaring som rådgiver løst et stort antal opgaver, hvor omdrejningspunktet har været anvendelsen af databaseret viden, herunder benchmarking og anvendelsen af økonomiske nøgletal for udgifter og produktivitet. På grundlag heraf arbejder Chris Petersen med design af organisationer, beskrivelse af velfærdsydelser og ikke mindst udvikling af kvalitet i velfærdsproduktionen.

Chris Petersen arbejder med at skabe resultater via anvendelsen af kvalitative metoder, herunder samskabelsesprocesser, udviklingen af politiske målbilleder og et generelt fokus på involvering af relevante interessenter. Fokus er primært inden for sundheds- og ældreområdet samt det specialiserede socialområde men også generelt ved at arbejde med en kommunes samlede prioriteringskataloger og effektiviseringspotentialer.

Chris Petersen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har derudover en HD i offentlig ledelse. Chris Petersen har desuden gennemført lederuddannelsesforløb som ”pathfinder”.  Chris Petersen har erfaring som underviser på diplomuddannelsen i ledelse, ”Den Offentlige Lederuddannelse” og har i 14 år undervist på DJØF’s proceskonsulentuddannelse.

Chris Petersen har tidligere været ansat i Løkken-Vrå Kommune og i Vejle Amt, og som rådgiver har Chris Petersen erfaring fra Rambøll Management, MUUSMANN/COWI, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og fra BDO-advisory.

Kontakt

Mobil: 81 71 75 16

Mail: cep@muusmann.com