Hans har en omfattende kommunaløkonomisk erfaring med en veludviklet evne til at forstå, forklare og udvikle kommunaløkonomi på alle niveauer. Hans har således blik for betydningen af både den decentrale økonomistyring, en kommunes helhedsperspektiv og det samlede samspil mellem kommunerne og staten. Han har stor erfaring som sparringspartner på alle niveauer fra institutionslederne til direktionsgangene, borgmesterkontorerne samt KL og Slotsholmen.

Disse kvalifikationer var medvirkende til, at Hans blev udpeget af den daværende regering til at sidde i produktivitetskommissionen i dens funktionsperiode fra 2012-2014.

Hans har med fem år som kommunaldirektør i Randers Kommune og før det 11 år som økonomichef i Aarhus Kommune været en central samarbejds- og sparringspartner for borgmestre, udvalg og byråd, samtidig med at han har opnået en solid ledelseserfaring. Han har været optaget af at møde de udfordringer, der er med til at skabe og udvikle den kommunale sektor, og har engageret sig i at arbejde med innovation, samskabelse og på det seneste også disruption.

I MUUSMANN arbejder Hans med analyser, strategi- og udviklingsopgaver, innovation og samskabelse i den offentlige sektor. Hans er særligt optaget af en fortsat udvikling af den offentlige styring i en tæt dialog mellem den politiske og administrative ledelse. Hans medvirker f.eks. til at supplere en virkningsfuld rammestyring med nye tiltag, der understøtter tværfaglige indsatser og investeringsstrategier. Hans arbejder også for udvikling af et praksisnært analyseværktøj, som giver offentlige institutioner mulighed for at evaluere deres styringsmetode med sigte på en fortsat dynamisk udvikling af den enkelte organisations styringsmodel.

Hans arbejder også med strategisk rådgivning, coaching af ledere og lederudvikling.

Hans er uddannet cand.scient.pol.

Kontakt

Mobil: 30 57 04 74

Mail: hn@muusmann.com