Iben Munck Adamsen arbejder med rekruttering samt ledelses- og organisationsudvikling. Iben lægger vægt på at rekruttere til den fremtid, organisationen gerne vil skabe – og på at komme med tydelige og fagligt velfunderede anbefalinger. Hun er desuden optaget af at designe udviklingsprocesser, der gør en forskel for de borgere, patienter eller medlemmer, organisationen er sat i verden for og har blik for, at det ofte kalder på udvikling af både opgaveløsning og relationer. 


Iben har mange års erfaring fra sundhedsvæsenet med ansættelser på koncern- og hospitalsniveau i Region Hovedstaden. Erfaringsgrundlaget indeholder desuden en årrække som ekstern konsulent i såvel offentlige som private virksomheder. Iben har blandt andet arbejdet med strategiunderstøttelse, fusioner, rekruttering og fastholdelse samt udvikling af talenter, ledere og ledergrupper. Hun har indtaget roller som underviser, facilitator, projektleder og faglig leder.

Iben er uddannet cand.psych. og autoriseret af Psykolognævnet. Hun er desuden tæt på at afslutte en organisationspsykologisk efteruddannelse i at designe og drive udviklingsprocesser i organisationer.

Endelig er Iben certificeret i MUUSMANNs testværktøjer Saville og JTI, og spiller en helt central rolle i forbindelse med test af topkandidater i rekrutteringsforløb, og når kandidater testes i forbindelse med eksempelvis lederudviklingsforløb og udvikling af teams.

Kontakt

Mobil: 22 91 20 06

Mail: ima@muusmann.com