Lars Bo Pedersen arbejder med strategi, analyse, innovation og evaluering i opgaver inden for styrings-, ledelses- og organisationsfeltet. Han deltager også i MUUSMANN’ s rådgivning på rekrutteringsområdet. Lars Bo har stor ledelseserfaring fra kommuner, staten og uddannelsessektoren – på direktør og afdelingschefniveau inden for Social – og sundhedsområdet, Økonomistyring samt Børn-, Unge- og Kulturområdet. Lars Bo har stor kompetence inden for strategiudvikling, forandringsledelse, innovation og organisationsudvikling. Indsigten i den offentlige sektor er omfattende. Lars Bo spillede en central rolle i forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen. Lars Bo er cand.polit. og MPA fra CBS.

Kontakt

Mobil: 40 22 87 18

Mail: lbp@muusmann.com