Malene Højsted Kristensen arbejder særligt med ledelse/styring, incitamenter, implementering, analyse og evaluering med sundhedsvæsenet som hovedfelt.

Malene har særlige forudsætninger for at rådgive om organisationsændringer, fusioner, dataunderstøttet ledelse og sundhedsøkonomi. Hun er optaget af at bidrage til, hvordan nye tiltag, uanset om det er fusioner, nationale mål/kvalitetsindikatorer, nye arbejdsgange eller nye systemer f.eks. digitalisering, bedst implementeres i en organisation. Hun trækker på sin store praktiske erfaring med ledelse i politiske organisationer og driftsorganisationer. Hun bliver ofte brugt som det innovative indspark til at finde nye løsninger og samarbejdsflader i fastlåste situationer.

Malene har erfaring fra strategiudvikling både centralt (f.eks. sundhedsdata-programmet, nationale mål, nærhedsfinansiering, KMF, kvalitetsindikatorer i kommunerne) og decentralt (f.eks. driftsmålstyring på hospitalsniveau, procesforbedring på afdelinger, initiativer for øget samarbejde mellem kommuner og hospital).

Malene har en forkærlighed for den gode anvendelse af meningsfulde fakta/data i ledelsesopgaven. Data der skaber en merværdi set i forhold til det, som organisationen er sat i verden for at løse. I en verden fuld af data arbejder Malene med hele processen – fra den strategiske proces om udvælgelse af de relevante data til den konkrete anvendelse af data i drift og ledelse.

Omdrejningspunktet for Malenes tidligere ansættelser har været sundhedsvæsenet og ledende stillinger i offentlige og kommercielle organisationer under hastig forandring og med skiftende krav fra omverdenen.

Malene Højsted Kristensen er cand.oecon. med fokus på sundhedsøkonomi fra Syddansk Universitet. Derudover har Malene taget en række ledelseskurser i strategiudvikling og forandringsledelse på CBS.

Kontakt

Mobil: 22 22 21 60

Mail: mhk@muusmann.com