Mia Fruergaard arbejder med organisations-, strategi- og lederudvikling – primært i forhold til problemstillinger og udfordringer i den regionale og kommunale tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen på sundhedsområdet.

Erfaringsgrundlaget og de faglige kompetencer inden for udvikling og ledelse har Mia Fruergaard fra ansættelser i sundhedsvæsenet og har bl.a. været sundhedschef i flere danske kommuner og indgået i centerledelsen i Neurocentret på Rigshospitalet. Mia har ligeledes erfaring med samarbejdet med de praktiserende speciallæger og stor erfaring inden for større organisatoriske forandrings- og fusionsprocesser og i forbindelse med etablering af nye enheder og funktioner.

Mia Fruergaard har desuden tidligere i sin karriere erfaring som konsulent i eget konsulentfirma, hvor hun har løst opgaver inden for forandringsledelse, kvalitetsudvikling og innovation, primært inden for sundhedsvæsenet bl.a. i samarbejde med Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS.

Mia har ligeledes siddet i en række nationale råd og udvalg på sundhedsområdet og er en erfaren underviser og foredragsholder.

Mia Fruergaard er uddannet sygeplejerske, har en diplomuddannelse i sygeplejevidenskab og ledelse og en master i offentlig administration, MPA fra CBS.

Kontakt

Mobil: 21 29 70 79

Mail: mf@muusmann.com