Samarbejdspartnere

Glenn Petersen (cand.scient.) er konsulent og partner i konsulentvirksomheden 7N, hvor han bl.a. har deltaget i mange EU-udbud specielt inden for sundheds-it - både på tilbuds og på udbudssiden. Glenn er tilknyttet som ekstern konsulent med ekspertise inden for arkitektur - herunder beskrivelser af krav og løsninger vedrørende integrationer mellem forskellige organisationers it-systemer.

Jane Clemensen (cand.cur.) er lektor på Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Syddansk Universitet. Jane er tidligere ledende oversygeplejerske, udviklingschef på Alexandra Instituttet A/S og har desuden arbejdet for MedCom, hvor hun havde ansvaret for en række ekspertområder inden for sundheds-it, healthcare og ledelse.

Jacob Vase (cand.scient.pol.) er tilknyttet som ekstern konsulent, herunder særligt når MUUSMANN gennemfører større lederudviklingsprogrammer. Jacob Vase har i dag sin egen konsulentvirksomhed. Han har tidligere været underviser på KIOL og kontorchef i Kommunernes Landsforening.

Mette S. Jakobsen (sygeplejerske/M-MBA) arbejder som selvstændig ledelses-, proces- og forandringsrådgiver i politisk styrede organisationer (sundhedssektoren). Mette er forløbsspecialist med fokus på facilitering i udvikling, implementering og fastholdelse af evidensbaserede patientforløb. Mette også har erfaring fra det kommunale sundhedsområde inden for forandringsprocesser, procesoptimering og kompetenceudvikling.

Rikke Drejer (cand.scient.pol.)er selvstændig konsulent med organisations og formidlings opgaver for Minister for Ligestilling, EU og Grønlands Hjemmestyre. Desuden 9-års ansættelse i Arbejdsskadestyrelsen og Ligestillingsafdelingen, Velfærdsministeriet. Leder af flere projekter blandt andet på EU-niveau. Erfaren underviser af ledere og ansatte, herunder i projektledelse og organisations- og medarbejderudvikling, samt som ekstern lektor på CBS.

Marianne Nøhr Larsen (cand.scient.anth.) er ekspert på integrationsområdet. Marianne er grundlægger af Center for Interkulturel Dialog, der har specialiseret sig inden for integration, inklusion og kulturforståelse og har gennemført diverse analyse-, formidlings- og evalueringsopgaver for bl.a. Social- og integrationsministeriet, Undervisningsministeriet og Nordisk Ministerråd. Marianne er desuden forfatter til en række undervisningsmaterialer og publikationer om minoriteter og mangfoldighed.

MUUSMANN samarbejder med flere konsulentfirmaer om fælles opgaveløsninger for kunder - her er 4IMPROVEArkitema4PM management og Rehfeld Partner vigtige samarbejdspartnere.