Pernille Moll arbejder med styring, organisering, resultatopfølgning, økonomi og ledelse i regioner og kommuner – fortrinsvis på sundhedsområdet.

Pernille har mange års erfaring med strategi, organisationsudvikling og procesledelse inden for de store velfærdsområder.

De seneste år har hun været med til at udvikle en mere nuanceret styring efter kvalitet og sammenhæng, samtidig med at et fortsat stærkt fokus på produktivitet og omkostninger sikrer en effektiv drift. Pernille er optaget af at skabe gode rammer for, at ledere og medarbejdere kan udfolde sig fagligt.

Hun har været med til at introducere et nyt styringsregime efter værdi for patienten og har særlige forudsætninger for at se på den samlede indsats på tværs af sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud.

Pernille Moll har tidligere været teamleder i Danske Regioner, hvor hun har forhandlet aftaler med bl.a. praktiserende læger. Hun har stor erfaring i konsulentrollen fra projekter om organisationsudvikling, kapacitetsudnyttelse og anvendelse af sundhedsdata.

Pernille Moll er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Kontakt

Mobil: 29 17 09 03

Mail: pm@muusmann.com