Pernille Moll arbejder med organisering, styring, kvalitetsudvikling og optimering – fortrinsvis på sundheds- og ældreområdet.

Pernille har mange års erfaring med procesledelse, analyse og strategiarbejde fra den offentlige sektor, hvor hun primært har arbejdet i den udførende rolle som planlægger og programleder. Hun har politisk gehør og en stærk retningssans, hvor pejlemærket er omkostningseffektiv drift og målbare resultater.

Tidligere har Pernille arbejdet for ministerier og styrelser, regioner og hospitaler, praksissektor og kommuner. Med sit indblik i styringen og de driftsmæssige udfordringer i hvert led har hun særlige forudsætninger for at skabe kvalitet og sammenhæng i de samlede forløb på tværs af sektorer.

Pernille er optaget af at skabe gode rammer for, at ledere og medarbejdere kan udfolde sig fagligt. Hun har forhandlingserfaring og stræber efter at finde kompromiser og løsninger, som balancerer de forskellige interesser og behov. Hendes analysetilgang er åben og lyttende som indgang til at vurdere udfordringer og muligheder realistisk og handlingsorienteret i respekt for professionel indsigt og det afgørende hensyn til borgernes velfærd.

Pernille har deltaget i adskillige projekter og konsulentopgaver med fokus på implementering af reformer, kapacitetsudnyttelse og anvendelse af sundhedsdata i samarbejde med blandt andre Finansministeriet og KL.

Pernille Moll er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Kontakt

Mobil: 29 17 09 03

Mail: pm@muusmann.com