Muusmann Search
Muusmann Menu
Kulturudvikling - Muusmann

Kulturudvikling

Når store forandringer skal iværksættes – f.eks. når centre, afdelinger eller hele organisationer fusionerer – er der en lang række forhold, som truer opgaveløsningen og kan skabe udfordringer og usikkerhed for både medarbejdere og ledere.

MUUSMANN bistår organisationer med alle dele af transformationsprocessen. Vi tror på, at en inddragende og dialogbaseret tilgang skaber størst værdi for alle parter. Derfor bistår vi med at designe et sammenhængende forløb, der involverer alle relevante aktører i organisationen, så de oplever et ejerskab til processen og til den nye fælles kultur. Gennem interview, møder, workshops med mere aktiveres medarbejdere og ledere om den fælles nye opgave. Vi ved, at store organisatoriske forandringer kræver veltilrettelagte processer, hvor rækkefølgen af aktiviteter og initiativer er af afgørende betydning for resultatet.