Muusmann Search
Muusmann Menu
Analyse & evalueringer & Ledelse af samskabelse - Muusmann

Situationsanalyse

Da samskabelse medfører nye samarbejdspartnere og nye måder at håndtere opgaveløsningen for vores kunder, stiller det også nye krav til organisationens ledere.

For at imødekomme civilsamfundets drive, idéer og input skal organisationens ledere blandt andet styrke de relationelle og kommunikative kompetencer blandt medarbejdere i egen enhed og på tværs af enheder. Det kræver også en højere grad af delegering med nye styringsmekanismer, der giver plads til en mere agil opgaveløsning. I MUUSMANN hjælper vi organisationer godt i mål med ledelse af samskabelse gennem direkte ledelsessparring, coaching, undervisning og facilitering.

nens ledere.

For at imødekomme civilsamfundets drive, idéer og input skal organisationens ledere blandt andet styrke de relationelle og kommunikative kompetencer blandt medarbejdere i egen enhed og på tværs af enheder. Det kræver også en højere grad af delegering med nye styringsmekanismer, der giver plads til en mere agil opgaveløsning. I MUUSMANN hjælper vi organisationer godt i mål med ledelse af samskabelse gennem direkte ledelsessparring, coaching, undervisning og facilitering.