Muusmann Search
Muusmann Menu
Muusmann logo

Ledelse, Organisation & Samarbejde

Politisk styrede organisationer er i dag komplekse størrelser med mange bundlinjer, stigende opgavepres og mange interessenter. Det kræver stærk ledelse, velfungerende  organisationer, rigtige organiseringer og godt tværgående samarbejde.

Med højtspecialiserede medarbejdere, der ofte arbejder på flere matrikler, og som skal samarbejde på tværs af både faglige, organisatoriske og fysiske enheder, er der mange udfordringer for en effektiv løsning af kerneopgaven. MUUSMANN bistår mange organisationer, der ønsker at navigere gennem de største udfordringer. Gode ledelsesbeslutninger træffes på et velfunderet og transparent grundlag, hvilket kræver viden, indsigt og erkendelse af udfordringer og eventuelle egne blinde pletter. Strategier og forandringsprocesser giver først værdi, når de kan ses udlevet i praksis.

Vi hjælper derfor med at:

Identificere de væsentligste ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer

Udvikle og anbefale nye og konsoliderede organiseringsformer, arbejdsprocesser og arbejdsgange

Kompetenceudvikle ledere og medarbejdere, så samarbejdet glider bedre og kerneopgaven kommer i fokus og løses.