Vi understøtter det personlige lederskab

Hos MUUSMANN handler coaching om at accelerere lederens personlige lederskab. I coachingforløbet sætter vi fokus på lederens potentiale og udfordringer set i lyset af hverdagens konkrete ledelsesopgaver.

Ofte indgår det i forløbet, at lederen udarbejder en personlig handlings- og udviklingsplan.

Vi tilrettelægger coachingforløb i flere forskellige sammenhænge:

  • Som led i et større ledelsesudviklingsforløb, hvor lederne indgår i individuelle coachingforløb sideløbende med ledergruppens fælles seminarer
  • Som individuel coaching uden en foruddefineret sammenhæng
  • Som en integreret del af et afklarings- og karriereudviklingsforløb