Vi faciliterer det strategiske blik

Vores rådgivning og sparring tager udgangspunkt i organisationens konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

Typisk indeholder forløbet en dybtgående analyse af og sparring på det aktuelle strategiske ledelsesgrundlag. Hvad er organisationens nuværende mission og vision? Hvilke mål har ledelsen sat sig? Hvordan identificeres og imødekommes nye trends og teknologier? Hvordan er organisationen indrettet og struktureret? Er nogle af de spørgsmål, vi stiller.

Der kan også være tale om opgaver, hvor vi rådgiver om helt konkrete strategiske projekter, nye initiativer eller udviklingstiltag. Det kan f.eks. være, hvordan et projekt implementeres mest hensigtsmæssigt, hvordan en bestyrelses arbejdsform evalueres, hvordan der opnås gennemslag, påvirkning og indflydelse i en konkret beslutningsproces m.v.

Fælles er, at vi via vores erfaring og viden kvalificerer og udfordrer den enkelte leders eller ledelsens beslutninger.

Se produktblad: Duo-ledelse er som tango - der skal to til - og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes. Hent som pdf

Se produktblad: Få mere ud af MUS-samtaler! Læs mere ...