Få mere ud af MUS-samtaler

Mange organisationer har MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) mellem leder og medarbejder efter mere eller mindre standardiserede procedurer. Og enhver HR-afdeling med respekt for sig selv har brugt mange ressourcer på at udvikle de spørgsmål, der drøftes i samtalen og beskrive hvordan samtalerne skal forløbe. Dermed er der etableret et godt og fornuftigt grundlag for at iscenesætte dialogen mellem leder og medarbejder.

Lever MUS-samtalerne op til forventningerne? Medfører samtalerne, at medarbejderne rent faktisk lærer og udvikler sig? Får lederne reel feedback? Giver samtalerne tilvækst for organisationen, og bringes resultaterne ind i en stigende læringskurve? Disse spørgsmål trænger sig på, når der skønsmæssigt hvert år afholdes over 1,2 mio. MUS-samtaler i Danmark.

En række nye dokumenterede undersøgelser viser, at MUS-samtaler ikke altid er besværet værd - og at samtalerne til tider giver den stik modsatte effekt. Samtidig er der intet der tyder på, at hverken ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere vil undvære samtalerne – men der er måske behov for at ændre fokus, tilrettelæggelse og kadence for MUS-samtalerne.

MUUSMANN foreslår derfor:

  • at samtalerne gennemføres oftere – f.eks. hvert kvartal – men til gengæld af kortere varighed. Dermed øges samtalens aktualitet, der skabes bevægelse i samtale-forløbet og forberedelsestiden bliver også væsentligt mindre.
  • at samtalerne gøres vedkommende for den enkeltes konkrete arbejdssituation – samtaleskemaet skal målrettes de konkrete funktioner og arbejdsopgaver. Dermed undgås at samtalerne opleves som ”spild af tid” eller et ”obligatorisk onde”, men rent faktisk giver et reelt udbytte.
  • at samtalernes fokus stilles helt skarpt på udvikling – hvad der skal ske. Og dermed ikke om hvad der er sket - evaluering.
  • at ubehagelige spørgsmål eller problemstillinger løses og håndteres når de opstår, her og nu. Og dermed ikke ”gemmes” til en planlagt MUS-samtale, hvor både leder og medarbejder i mellemtiden med stor sandsynlighed får decideret ”ondt i maven” op til samtalen.
  • at samtalerne bliver genstand for en helt åben og direkte dialog. Blandt andet ved at udvikling og lønforhandling ikke sammenblandes i en uheldig cocktail via MUS-samtalerne.

MUUSMANN tilbyder rådgivning til at optimere anvendelsen af MUS-samtaler så organisationen opnår et redskab for en vedkommende og relevant dialog mellem leder og medarbejder – organisationen får mere værdi af samtalerne. Et sådant forløb kan omfatte:

  • Strategisk vurdering og drøftelse af hvordan et nyt MUS-koncept og –system kan indrettes.
  • Støtte til udformning og implementering af nyt MUS-system.
  • Træning af ledere i MUS-samtaler.