Vi stiller skarpt på adfærd og normer

Leder- og ledelsesudvikling berører hele organisationen. Hos MUUSMANN er et lederudviklingsforløb altid individuelt tilpasset og tager udgangspunkt i organisationens aktuelle udfordringer.

De fleste organisationer erkender, at der stilles nye krav til ledelsesopgaven i disse år, men det kniber ofte med at omsætte erkendelsen til praksis. Ofte er udfordringen at gøre op med hævdvundne traditioner og cementerede roller.

Vores lederudviklingsforløb stiller derfor skarpt på ledernes eksisterende adfærd og indeholder typisk flere af følgende elementer:

  • Vurdering og test af den enkelte leder og ledergruppen
  • Vurdering af samspillet mellem ledelse og medarbejdere
  • Afklaring og udvikling af ledelsesforståelse, samspil og lederroller
  • Helhedstænkning, strategisk ledelse og målstyring
  • Dialogbaseret ledelse, kommunikation og konflikthåndtering