Muusmann Search
Muusmann Menu
Leder- og ledelsesudvikling - Muusmann

Leder- og ledelsesudvikling

Leder- og ledelsesudvikling har indflydelse på hele organisationen. Med MUUSMANN som samarbejdspartner er et  lederudviklingsforløb altid konkret tilpasset den enkelte organisation og tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og muligheder.

Konkret kan det være forløb og seminarer for en direktion eller chefgruppe, der er kommet lidt ud af kurs med hinanden og med strategien. Det kan også være en ledergruppe præget af uenigheder og som ikke fungerer sammen eller hvor der i gruppen mangler kompetencer.

Ofte indeholder forløbene en analyse af det aktuelle strategiske ledelsesgrundlag. Hvad er organisationens nuværende mission og vision? Hvilke mål har ledelsen sat sig? Hvordan identificeres og imødekommes nye trends og teknologier? Hvordan er organisationen indrettet og struktureret? Grundige vurderinger af og samtaler om, hvordan forandringerne implementeres.

Der kan også være tale om forløb, hvor MUUSMANN erfarent og med sikker hånd rådgiver om helt konkrete strategiske tiltag, forbedrings- eller udviklingstiltag. Det kan f.eks. være, hvordan forandringer implementeres mest hensigtsmæssigt, hvordan der opnås gennemslag, påvirkning og indflydelse i en konkret beslutningsproces mv.

MUUSMANNs lederudviklingsforløb stiller skarpt på ledernes eksisterende tilgang og kompetencer og indeholder typisk flere af følgende elementer:

Vurdering og test af den enkelte leder og ledergruppens muligheder og udfordringer

1

Vurdering af samspillet mellem ledelse og medarbejdere

2

Afklaring og udvikling af ledelsesforståelse, samspil og lederroller

3

Helhedstænkning, strategisk ledelse og målstyring

4

Dialogbaseret ledelse, kommunikation og konflikthåndtering

5
Vi har gode erfaringer med at integrere lederudvikling i dagligdagen, så den enkelte leder oplever mindst muligt fravær fra driften. Her anvender vi både videobaseret undervisning og situationsbaseret coaching, der foregår i umiddelbar forlængelse af konkrete ledelseshandlinger.