Lorem ipsum

Opgaven fra Sundheds- og ældreministeriet om evaluering af digitale forløbsplaner for KOL og diabetes 2 stod højt på ønskesedlen for MUUSMANNs opgaveliste i 2020. Vi vandt opgaven. De digitale forløbsplaner er en del af overenskomstaftalen mellem RLTN og PLO 2018-2020 og er et digitalt tilbud til KOL og diabetes 2 patienter.

Forløbsplanen har til formål at give patienter et bedre overblik over deres behandlingsforløb. Planen udarbejdes af patientens egen læge og udformes med det formål, at bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbet skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.

Digitale forløbsplaner for KOL og diabetes 2 har nu været i drift i over 1 år. Fokus i MUUSMANNs evaluering er på om planerne giver værdi for patienterne, i patientbehandlingen og om digitale forløbsplaner kan bruges i kvalitetsudvikling i almen praksis. I evalueringen inddrages eksperter, praksis og ikke mindst patienterne.