Big Data i rekruttering

Big Data er på alles læber i disse tider. Ikke mindst fordi det i større og større grad finder anvendelse inden for nye felter. Et af disse er HR mere generelt, hvor det f.eks. bruges til at skære ind til kernen i de komplekse sammenhænge i performance management. Men Big Data er også så småt begyndt at blive taget i brug inden for rekruttering og udvælgelse, hvor det giver en unik indsigt i, hvor de mest kvalificerede kandidater findes.

Firkantet sagt handler Big Data om at håndtere datamængder, der er så store, at de er svære at bearbejde på traditionel vis. Big Data handler om at fremdrage interessante sammenhænge, skift og trends, der kan give handlingsrettede anvisninger.

Big Data inden for rekruttering handler ikke om kandidatdatabaser, men om at give mulighed for at se mønstre og identificere markører for de ”rigtige” kandidater. Dette giver en mulighed for at målrette sin rekrutteringsstrategi, ligesom man får et mere konkret indblik i, hvad ”talent” er i den specifikke stilling. Samtidig giver det en unik mulighed for fremadrettet at arbejde med dem, der bliver ansat.

MUUSMANN finder god anvendelse for Big Data på andre felter, herunder inden for sundhedsområder, hvor vi i total-patient-analyser har fundet en lang række optimeringsmuligheder med store effektiviseringsgevinster, der kan kapitaliseres til flere millioner kroner.

Hos MUUSMANN forventer vi os meget af de muligheder dette på sigt kan give, men det handler selvfølgelig om at gøre det på den rigtige måde.