Det rette tilbud til de rette borgere – et nyt projekt for en jysk kommune

MUUSMANN har for en jysk kommune netop igangsat to projekter under en fælles overskrift: ”Det rette tilbud til de rette borgere”.

Formålet med de to projekter er at gennemgå pleje- og sundhedstilbuddet i kommunen med henblik på at kortlægge aktuelle sundhedsindsatser. Samtidig skal organisering og samarbejdsrelationer internt i kommunen analyseres og belyses, også i forhold til de eksterne samarbejdspartnere på området – herunder almen praksis, det lokale sygehus og regionen.

Derudover ønsker kommunen med projektet at belyse, hvorvidt det er muligt at etablere kommunale tilbud eller tilbud i almen praksis for borgerne i kommunen på et lavere specialiseringsniveau. Et sådant tilbud skal erstatte sundhedstilbud i sygehusregi med henblik på en mere hensigtsmæssig udnyttelse af sundhedsvæsnets samlede ressourcer.

Endeligt skal der etableres et grundlag, der kan anvendes i det videre samarbejde mellem kommunen og regionen og det lokale sygehus om en hensigtsmæssig og ressourceoptimal tilrettelæggelse af sundhedstilbuddet til borgerne i kommunen.

Projektet gennemføres i en meget involverende proces med deltagelse af såvel kommunens medarbejdere som udvalgte borgere og brugere af kommunale tilbud. Derudover inddrages kommunens samarbejdspartnere i regionen og på sygehuset samt i almen praksis i projektet.

Det første projekt er en kortlægning af den aktuelle situation på sundhedsområdet bredt set. Det gøres gennem en større dataanalyse og gennem interviews og workshops.

Det andet projekt skal munde ud i et løsningskatalog med en række konkrete, kvantificerede og handlingsorienterede løsningsforslag. Ligeledes skal der her opstilles en strategi for kommunens videre samarbejde med sygehus og region.

MUUSMANN afleverer en samlet rapport om de to projekter til kommunen med udgangen af året.