Effektiv arealoptimering

”Der ligger store gevinstmuligheder for kommunerne i at arbejde med arealoptimering. Derfor indgår området som effektiviseringsspor i kommuneaftalen mellem regeringen og KL”.

MUUSMANN og fm3 har udarbejdet det inspirationsmateriale og gennemført de analyser, som effektiviseringssporet ”ejendomsadministration” i den seneste kommuneaftales Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) bygger på.

Inspirationsmaterialet er udarbejdet efter ønske fra KL og Finansministeriet. KL har udleveret det til kommunerne på infomøder om kommuneaftalen. Det bliver tilgængeligt i digital form efter sommerferien.

Den nye aftale om kommunernes økonomi for 2019 hæver rammerne, men har samtidig et nødvendigt fokus på modernisering og effektivitet. Aftalen bringer flere indsatser i fokus, herunder ejendomsadministration og øget synergi i anvendelsen af de kommunale ejendomme via dataunderstøttet arealoptimering. MUUSMANN har stort kendskab til området og viden om, hvordan de mange udfordringer med implementering af organisering, ejendomsstrategier og gennemførelse af arealoptimering løses i praksis. Sammen med fm3, der ligeledes har stor erfaring på området, tilbyder vi bl.a. et overbliksskabende arealoptimeringstjek med opfølgende analyser og implementeringsforløb til kommunerne. Kontakt os og hør mere om de optimeringsmuligheder, som MUUSMANN kan bistå kommunerne med at realisere, samt om vores samarbejde med fm3.

Kontakt:
Partner Thomas Bitsch Jørgensen på mobil: 24 87 14 74 eller mail: tbj@muusmann.com.
Chefkonsulent Hans Nikolaisen på mobil: 30 57 04 74 eller mail: hn@muusmann.com.