En velkendt opgave i et nyt felt

MUUSMANN skal i gang med en spændende analyseopgave for Medicon Valley Alliance (MVA), som er en anderledes type organisation end dem, MUUSMANN normalt arbejder for. Det er derfor forbundet med nye udfordringer og muligheder, hvilket vi vilde med i MUUSMANN. Til gengæld har MUUSMANN masser af erfaring og ekspertise at trække på, når det gælder det organisatoriske udviklingsprojekt, som MVA ønsker igangsat.

Hvorfor nu?
MVA har netop fået ny bestyrelsesformand og næstformand. Samtidig har der været udskiftning blandt nogle af bestyrelsesmedlemmerne. Dette – sammen med den erfaring, bestyrelsesarbejdet hidtil har adresseret - giver anledning til og ambitioner om at påbegynde en ny og målrettet arbejdsperiode for bestyrelsen. MUUSMANN skal således bidrage til at give bestyrelsen og det nye formandskab et nyt og veldokumenteret udviklingsgrundlag, der tager udgangspunkt i de forskellige medlemmers særlige holdninger, forventninger og motivation for samarbejdet på tværs af de to landsdeles regioner.

Formålet er dels at kortlægge eksisterende og fremtidige forventninger, udfordringer og potentialer i bestyrelsesarbejdet, dels at identificere fælles, fremtidige udviklingsområder.

Målet for den samlede indsats falder i to dele:

1.Først en kortlægning og plan for revitalisering af bestyrelsesarbejdet, hvor bestyrelsens arbejde skal målrettes ud fra gensidigt afstemte, realistiske og fælles ambitioner for en samlet bestyrelse.

2. Dernæst - på baggrund af kortlægningen – et konkret og veldokumenteret forslag til en fælles identitet og et værdiskabende og forpligtende bestyrelsesarbejde.

Hvem er MVA?
MVA er en non-profit medlemsorganisation i den dansk-svenske life-science klynge, Medicon Valley. De ca. 250 medlemmer, der tilsammen beskæftiger ca. 140.000 mennesker, udgør regionens tripel helix og omfatter universiteter, hospitaler, human life science virksomheder (medicinal- , biotek- og medicovirksomheder) og regioner. MVA arbejder med at lancere og drive initiativer, som gør Medicon Valley til en attraktiv destination for de bedste talenter. Således vil MVA´s medlemmer få adgang til en talentmasse af højt kvalificerede internationale arbejdstagere, der kan styrke medlemmernes muligheder for vækst og succesfuld konkurrence på det globale arbejdsmarked.