Evaluering af Sikkert Patientflow offentliggjort

Sundheds- og Ældreministeriet har den 31. maj 2018 offentliggjort den anden afrapportering i evalueringen af implementeringen af Sikkert Patientflow.

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse her.

Læs hele evalueringen her.

MUUSMANN A/S har hovedansvaret for evalueringen, som gennemføres af CONEXUS, der er et konsortium af konsulentfirmaer. Udover MUUSMANN A/S deltager Operate A/S i evalueringen.

Den samlede evaluering gennemføres i perioden ultimo 2016 til primo 2019. Den nu offentliggjorte afrapportering er den anden af i alt tre afrapporteringer, hvor den første blev offentliggjort i april 2017, og den tredje forventes offentliggjort primo 2019.

Evalueringen er baseret på spørgeskemaundersøgelser og telefoninterviews med repræsentanter fra alle landets akuthospitaler, interviews med repræsentanter fra de fem regioner samt casestudier af udvalgte akuthospitaler. Ligeledes vil effekterne af Sikkert Patientflow blive vurderet ud fra relevante sundhedsdata.

Den anden afrapportering vil i juni blive præsenteret på et seminar, hvor deltagerne fra regioner og hospitaler er inviteret til at høre om evalueringens resultater, få inspiration udefra og udveksle erfaringer.

For yderligere information kontakt: Adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.

FAKTA om Sikkert Patientflow

  • Sikkert Patientflow var oprindeligt er projekt på 12 sygehuse, som sluttede i 2015.
  • I februar 2016 indgik regeringen en aftale om en akutpakke, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene.
  • Som en del af akutpakken på i alt 415 millioner kroner i perioden 2016-2019 blev der afsat 88 millioner over tre år til at udbrede initiativerne fra Sikkert Patientflow til alle akutsygehusene i Danmark.
  • Det drejer sig blandt andet om ansættelse af flowkoordinatorer, der har overblik over belægningssituationen på hele sygehuset. Metoderne omfatter daglige tavlemøder på afsnittene og kapacitetskonferencer på sygehusniveau, så f.eks. afdelinger med ledige senge hjælper afdelinger med overbelægning.