Få optimalt udbytte af kommunens ejendomme: MUUSMANN vinder opgave for KL og FM

MUUSMANN har – i samarbejde med firmaet fm3.dk – vundet en opgave med at kortlægge, analysere og formidle kommunernes erfaringer med at forbedre ejendomsanvendelsen. En opgave MUUSMANN udfører for Finansministeriet og KL. Centralt i opgaven er at identificere gode eksempler på effektiviseringer af ejendomsporteføljen. Eksemplerne vil bl.a. omfatte arbejdet med data og it-understøttelse, organisatorisk set-up med centralisering og stordrift, udarbejdelse af strategi, indførelse af incitamentsmodeller og business cases.

MUUSMANN er en stærk partner for kommunen, når det handler om optimering af kommunens ejendomsportefølje. MUUSMANN råder over meget stærke og erfarne konsulenter, der kender ejendomsområdet fra forskellige vinkler og har arbejdet konkret, operationelt og resultatskabende med kommunale ejendomme. Vi har oplevet fordele og ulemper ved både decentrale og centrale modeller, omkostninger og gevinster ved etablering af datagrundlag, potentialer og faldgruber i arbejdet med strategier samt mulighederne i incitamentsmodeller.

Vores stærke profiler og store viden på området hjælper kommuner gennem forskellige trin på vejen mod en effektiv og strategisk administration af ejendomme – og som passer til netop jeres kommune eller områder af kommuner.

Omsæt MUUSMANNs viden og erfaring til konkrete gevinster på ejendomsområdet i jeres kommune!

Kontakt partner Thomas Bitsch Jørgensen eller chefkonsulent Hans Nikolaisen for nærmere information – vi kommer meget gerne på besøg og fortæller, hvad vi kan gøre for jer.