Jammerbugt Kommune bryder siloerne ned

Jammerbugt Kommune har i dag afholdt en meget vellykket og velbesøgt konference om deres nye organisering af Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der deltog således over 500 ledere og medarbejdere fra forvaltningen samt en række politikere. Visionen for den nye organisering ”Borgerne først – koordineret helhedsindsats” afspejler kommunens ønske om at sætte borgeren i centrum, blandt andet via integration af kommunens sundhedsindsatser i alle tilbud og aktiviteter på tværs af forvaltningen. Grundlaget for den nye organisering er udarbejdet i en proces med MUUSMANN som facillitator med stor involvering af ledere og medarbejdere fra hele forvaltningen.

MUUSMANN ønsker Jammerbugt Kommune tillykke med det solide grundlag, der er skabt. Vi glæder os til at følge det fortsatte arbejde i kommunen med at sætte borgerne først.

For yderligere info, kontakt:

Partner Chris Petersen, tlf.: 81717516, mail: cep@muusmann.com

Chefkonsulent, Lars Tranholm, tlf.: 20254046, mail: lt@muusmann.com

Se video fra dagen her