'Livet som konsulent - et virkeligt øjeblik'

I dag er det en af mine særlige meningsfulde dage. Jeg føler mig privilegeret og ydmyg over de muligheder, mit arbejde giver og den åbenhed og fortrolighed, jeg og mine kolleger møder, når vi fx interviewer medarbejdere, ledere og borgere/patienter. Når du som konsulent i MUUSMANN har mange års ledelseserfaring fra det virkelige liv i organisationer, i tæt kontakt med andre mennesker - deres arbejds- og privatliv og patienters og borgeres sociale situation og sundhedstilstand - så skal du vænne dig til at iagttage og arbejde mere fra distancen. Du arbejder mere som iagttager, analytiker, rådgiver, problemknuser etc.

I de sidste to dage har en anden af mine kolleger og jeg interviewet 10 borgere i en kommune om deres oplevelse med sundhedsvæsenet - det kommunale, regionale/sygehusene og praktiserende læger - sikken en oplevelse. Det gør stadig dybt indtryk på mig - trods min lange erfaring - at høre menneskers livshistorier og deres ofte udramatiske og ikke appellerende fortællemåde. Der er ingen værdiladning eller appel - blot en historie fra det virkelige liv kombineret med en fortællekunst og en autencitet, der gennem deres fysiske udtryk og semantik, gør stærkt indtryk.

Jeg er privilegeret, fordi jeg gennem mit arbejde som konsulent har mulighed for at oscillere frem og tilbage - mellem nærhed og distance - nærheden med organisationer og mennesker og kontakten med det virkelige liv - og distancen med mine fantastiske kolleger, refleksioner og analyser, metoder og viden. For til sidst at vende tilbage til nærheden - kunden, organisationen og menneskene - og blandt andet bidrage til nye perspektiver for udvikling og meningsfulde forandringer og forbedringer.

Det giver mening for mig - og gør min dag til en virkelig god dag.