Malene Højsted Kristensen starter i MUUSMANN den 1. juni 2019 som partner

I en tid hvor der stilles nye krav til løsning af opgaverne på sundhedsområdet, og som kalder på nye organisations- og styringsmodeller, analyser/evalueringer og nye ledelsesformer, skal Malene Højsted Kristensen ind og styrke den portefølje, som har med sundhedsvæsenet og særligt "Den nye sundhedssektor" at gøre. Et område som er under hastig udvikling i MUUSMANN. Malene kommer især til ledelsesmæssigt at arbejde tæt sammen med partner Mia Fruergaard om opgaver i "den nye sundhedssektor". Vigtigste opgavefelter bliver inden for især "Styring, Analyse, Digitalisering og Evaluering".

Malene kommer fra en stilling som afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, hvor hun i dag har ansvaret for en stor del af den nationale anvendelse af sundhedsdata. Tidligere har Malene varetaget en række ledelsesopgaver i sundhedsvæsenet, blandt andet som økonomi- og planlægningschef på Gentofte Hospital, sundhedsøkonom i MSD, kontorchef i Danske Regioner og chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Malene har erfaring med adskillige udviklingsopgaver – senest som programleder for Sundhedsdataprogrammet – organisationsændringer, fusioner og sundhedsøkonomi i praksis. Hun er i sine funktioner også ofte blevet brugt som det innovative indspark til at finde nye løsninger og samarbejdsflader i fastlåste situationer og problemer.

Malene bliver en del af partnerkredsen i MUUSMANN og vil dermed indgå i ledelsen af MUUSMANN.