Medlemsforening med styr på ydelserne

MUUSMANN har hjulpet Socialpædagogerne med at få overblik over de ydelser, der leveres til medlemmerne, og hvad de koster. Der er i processen blevet afdækket 61 ydelser fordelt på fem hovedkategorier.

Afdækningen er sket gennem en involverende proces, hvor Socialpædagogernes organisationen i hele landet har bidraget. Resultatet af processen giver foreningen mulighed for drøftelser af prioriteringer, arbejdsdelinger og serviceniveauer på tværs af foreningens kredse og i forhold til forbundssekretariatet. Drøftelserne kan ske på et bredt anerkendt grundlag både politisk og administrativt.

Det kræver lidt mod, men hos MUUSMANN er vi overbeviste om, at mange foreninger vil have gavn af at gøre Socialpædagogerne kunsten efter. Afdækningen af ydelser og omkostninger/priser er en sund øvelse, som – gennemført på den rigtige måde med hensyn til data og proces – kan give foreningen og dens medlemmer stor værdi.

Hør om vores erfaringer med at udvikle ydelseskataloger, fordele tid og omkostninger på ydelser og facilitere dialog og videre arbejde på baggrund heraf i foreninger og lignende organisationer.

Kontakt partner Thomas Bitsch Jørgensen på tlf. 24 87 14 74 eller mail: tbj@muusmann.com.