Mød MUUSMANN på årsmødet for Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS)

Årets tema er: ”Ledelse og organisering af det danske sundhedsvæsen – nu og ti år frem”.
Mange vigtige aktører og beslutningstagere samles i disse dage i Svendborg til årsmødet for sundhedsledelse for at drøfte vigtige temaer for det danske sundhedsvæsen herunder:

  • Involvering af patienter og pårørende
  • Anvendelse af sundhedsdata
  • Organisering og ledelse
  • Samarbejde med almen praksis om sammenhængende og effektive patientforløb.


MUUSMANN ser frem til at bidrage til den igangværende omstilling af sundhedsvæsenet. Udviklingen af et sundhedsvæsen, hvor parterne på tværs af sektorer samarbejder om at skabe værdi for patienten, har været undervejs i nogle år. Vi ved endnu ikke, om der kommer en sundhedsreform i forlængelse af regeringens udspil. Men vi ved, at der er brug for at udvikle og afprøve nye løsninger og samarbejdsmodeller på tværs af sektorer som grundlag for gode og effektive patientforløb.

Den nye styring af hospitalerne har etableret et godt udgangspunkt for mere udadvendte hospitaler, der i højere grad opsøger og formidler et samarbejde med aktørerne i primærsektoren om at forebygge forværring og akut indlæggelse hos især kronisk syge og svage ældre.

Derfor er vi i år stærkt repræsenteret på DSS’ årsmøde. Vi håber at møde dig og ser frem til de spændende oplæg og drøftelser om ledelse og organisering af fremtidens sundhedsvæsen.

MUUSMANN arbejder aktuelt på projekter om blandt andet Sikkert Patientflow, kapacitetsanvendelse på medicinske afdelinger og udvikling af kommunale sundheds- og rehabiliteringstilbud. På den baggrund har vi udarbejdet korte inspirationsoplæg, som vi har med til DSS’ årsmøde. Kontakt vores konsulenter, hvis du er interesseret i en dialog om udvikling og implementering af konkrete løsninger.

Kontakt

Chefkonsulent Pernille Moll, mobil 29 17 09 03, pm@muusmann.com
Chefkonsulent Lars Tranholm, mobil 20 25 40 46, lt@muusmann.com
Partner Mia Fruergaard, mobil 21 29 70 79, mf@muusmann.com
Direktør og partner Chris Petersen, mobil 81 71 75 16, cep@muusmann.com
Adm. direktør Lars Muusmann, mobil 40 76 72 27, lm@muusmann.com