Mød MUUSMANN på KL’s Børn & Unge Topmøde

”Social mobilitet – æblet må godt falde længere fra stammen”, er temaet for KL’s Børn & Unge Topmøde 2019. Et centralt spørgsmål er, hvordan dagtilbud og skoler kan skabe rammerne for det gode børne- og ungeliv og give børnene og de unge livsmuligheder, der ligger ud over forældrenes baggrund og uddannelsesvalg?

Mange ledere og fagprofessionelle på 0-18 års-området oplever, at de arbejder under vidt forskellige vilkår og forudsætninger, som hæmmer deres muligheder for at skabe optimale rammer for børnenes og de unges læring, udvikling og trivsel. På rådhusene kæmper politikere og chefer tilsvarende med at få politiske mål og økonomiske rammer til at gå op, og budgetterne på børne- og ungeområdet udmøntes ofte på baggrund af hårde prioriteringer.

Situationen skærpes af, at den økonomiske og faglige styring på børne- og ungeområdet ofte opleves som unødig kompliceret, usammenhængende og uigennemsigtig – og måske endda i konflikt med kommunens egne strategier og mål for området. Spørgsmålene er ofte flere end svarene: ”Hvorfor er vi dyrere end andre kommuner – hvad bruger vi pengene på? Hvordan sikrer vi, at økonomi, kvalitet og lovkrav matcher hinanden? Hvordan vender vi udviklingen?”

Fragmenteret og uigennemsigtig styring efterlader kommunens politiske og administrative ledelse, bestyrelser, institutionsledere og fagprofessionelle i en særdeles ugunstig situation, når de sammen skal varetage ansvaret for, at børn og unge tilbydes de bedste lærings- og udviklingsbetingelser.

I MUUSMANN er vi stærkt optaget af, at kommunernes ledelse, organisering og styring på 0-18 års-området udgør en helhed, der understøtter og fremmer mulighederne for at skabe de bedste faglige og økonomiske rammer for det gode børne- og ungeliv.

I MUUSMANN mener vi, at det er afgørende at etablere stærke, værdiskabende samspil mellem den kommunale styring og de fagprofessionelle, for at alle børn og unge kan udvikle deres potentialer og skabe grobund for et godt voksenliv. Vi ved, det er lettere sagt end gjort.

Derfor indgår vi gerne i en dialog om, hvordan din kommune skaber sikker og gennemsigtig faglig og økonomisk styring på børne- og ungeområdet – styring med et klart fokus på helheden og udvikling af børnenes og de unges muligheder, og som giver mening fra pædagog og skolelærer til direktør og fagudvalg.

Vi glæder os til at møde dig på #BUTM2019.

Kontakt chefkonsulent Brian Urban, mobil 41 67 07 07, bu@muusmann.com