MUUSMANN afleverer rapport til Sørlandet Sykehus

MUUSMANN afleverede lige inden sommerferien en rapport til Nevrologisk avdeling på Sørlandet Sykehus efter et spændende projektforløb i foråret, der involverede en stor del af afdelingens medarbejdere og ledere. Rapporten blev præsenteret for afdelingens medarbejdere og ledelse, klinikledelsen og sygehusets direktør.

I projektet udarbejdedes der dels en tilstandsanalyse af afdelingen samt en gennemgang af arbejdsgange og dels en kulturanalyse af afdelingen. Derudover indgik der ledelsesstøtte til afdelingsledelsen.

Rapporten indeholder en række anbefalinger dels til den overordnede ledelse, dels afdelingsledelsen og især til den daglige arbejdstilrettelæggelse. Derudover indeholder rapporten en række forslag til helt konkrete ændringer af den daglige arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre en endnu bedre patientbehandling og en bedre udnyttelse af især de lægefaglige ressourcer.

MUUSMANN har gennem hele projektet hos de involverede medarbejdere og ledere mødt velvilje til at bidrage, et stort engagement i arbejdet og et ønske om at finde løsninger til gavn for patienterne.

Afdelingen forsætter i efteråret arbejdet med at implementere de foreslåede tiltag, og som en naturlig del af projektet er MUUSMANN med til at følge tingene til dørs og sikre og støtte implementeringen. MUUSMANN vil holde opfølgningsmøder med de ansvarligere ledere og sammen med dem vurdere, om der arbejdes hensigtsmæssigt og i tråd med de indgåede aftaler.

Om projektet og MUUSMANN skriver Nina Hope Iversen, klinikksjef, Medisinsk klinikk, Sørlandet Sykehus:

Det var viktig for medisinsk klinikk at konsulentene hadde gode kommunikasjonsevner, god forståelse for sykehusdrift og innsikt i de faglige problemstillingene som skulle belyses.

Muusmann hadde en god plan og tilnærming til oppdraget, i samsvar med våre ønsker. Vi fikk levert god og relevant kompetanse, og tilstrekkelige ressurser. Dialogen med konsulentene var god og tett underveis, og kommunikasjonslinjene var klare. Konsulentene hadde god kjennskap til fagområdet, og var lydhøre for innspill.

Konsulentene hadde en tillitvekkende, profesjonell og behagelig tilnærming og opptreden. God dialog og kommunikasjon var avgjørende for resultatet. Prosessen var involverende og trygg, og resulterte i svært mange praktisk rettede og nyttige løsningsforslag. Sluttrapporten er et godt grunnlag for videre arbeid.

Konsulentene arbeidet på ulike arenaer og nivåer i organisasjonen, og i forhold til flere ulike fag- og interessegrupper. De fremstod med integritet og skikkelighet, med forståelse både for enkeltpersoners behov for konfidensialitet og organisasjonens behov for informasjon. Det var god balanse i tilbakemeldinger og rapporter.

Vi opplever i ettertid at vi gjorde et riktig valg. Vi har ingen betenkeligheter med å anbefale våre konsulenter videre.

Rapporten har givet anledning til en vis interesse fra den lokale presse i Kristiansand i Norge. På den baggrund har klinikksjef Nina Iversen skrevet en kronik, som MUUSMANN fuldt kan tilslutte sig. Læs kronikken her