MUUSMANN vinder to udbud i Norge

MUUSMANN skal det næste halve år bistå Sørlandet Sykehus i Norge med nye totalanalyseprojekter på to afdelinger i henholdsvis Arendal og Kristiansand.

For begge afdelinger skal der udarbejdes en tilstandsrapport for afdelingen samt en analyse af aktivitets- og arbejdstilrettelæggelsen. Det er MUUSMANN’s erfaring gennem mange projekter, at en bred forankring i afdelingen giver det bedste resultat. Derfor bliver begge projektet ligeledes kendetegnet af stor medarbejderinvolvering gennem samtaler, interviews og efterfølgende workshops med ledere og medarbejdere.

Tilstandsanalysen er en beskrivelse af afdelingens udfordringer og potentialer udredt gennem samtaler og efterfølgende workshops med ledere og medarbejdere. Analysen danner grundlaget for resten af projektet.

Som en del af tilstandsanalysen gennemføres en grundig dataanalyse, der dels ser på afdelingens egen data indenfor aktivitet, økonomi og ressourcer men også sammenligner afdelingen med andre tilsvarende afdelinger. Endeligt ses der – for den ene afdelings vedkommende – på sygehusforbruget for kommunerne i optageområdet. Analysen skal give sygehuset et argumentationsgrundlag til den videre dialog med kommunerne i optageområdet om den mest hensigtsmæssige opgavefordeling.

Aktivitets- og arbejdstilrettelæggelsesprojektet kortlægger funktioner og arbejdsgange i afdelingen og de årsager, der ligger til grund for udfordringerne. Derudover skal der findes løsninger på de afdækkede udfordringer og udarbejdes et ”idekatalog” med konkrete og implementerbare forslag til nye procedurer og processer.

På den ene af de to afdelinger vil der desuden blive igangsat et kulturudviklingsforløb. Det skal danne udgangspunkt for en udvikling af afdelingens kultur, så den understøtter de besluttede strategier, målsætninger og politikker – og langsigtede udviklingsplan. I den forbindelse skal overlægegruppen styrkes, således at gruppen kan være en aktiv medspiller i Sørlandet Sykehus’ fortsatte udvikling.

Endeligt bistår MUUSMANN løbende afdelingerne med implementeringen af de besluttede tiltag for at sikre, at tiltagene iværksættes og opnåede resultater fastholdes - vi går ikke, før det fungerer.